Holten Institute AB
Svenska Norska English Danish English, USA Italian Schweiz Ireland
Medicinsk träningsterapi för skulder- armbågs- och handledsbesvär. Dysfunktion i övre extremiteten

Övningsmanual på 105 sidor plus instruktionsvideo, 100 min.
Pris kr (Inkl. moms)

Videon ger dig en beskrivning av hur man kan använda övningsmanualen. Som ett kliniskt exempel i fråga om övningsdosering får du följa en patient med inskränkt rörlighet i gleno-humeral leden. Principerna för hur man väljer övning, utgångs- och slutposition samt progression beskrivs.

Principerna för avlastning av armens tyngd visas med hjälp av dragapparaten och vertikaldraget som används för att underlätta armens rörelse genom skuldrans befintliga rörelseomfång. Detta ger möjlighet till ett stort antal repetitioner och set under så smärtfria förhållanden som möjligt vilket underlättar normaliserad funktion och ökad rörlighet.

Genom denna video kommer du att få en god förståelse för hur du från behandlingsdag ett kan kombinera och dosera träning som den enda nödvändiga behandlingen. Videon visar även användandet av ”speed” exercises (plyometric exercise) vilket tillämpas i slutet av en rehabiliteringsperiod och är mycket användbar för idrottsmän med instabilitetsbesvär i skuldran. Metoden adresserar motorisk kontroll och muskel balans.

Lokal- semioglobal, och global träning för dysfunktioner i armbåge eller/och handled beskrivs i detalj med utgångs- och slutpositioner. Videon ger dig fördjupad insikt och många nya exempel på övningar. Den visar hur du kan tillämpa träning och kombinera global- semioglobal och lokal träning i denna kroppsregion och ger kunskaper i hur du doserar för att lägga upp det optimala träningsprogrammet. En grundläggande behandlingsprincip för dysfunktionstillstånd i övre extremiteten är användandet av s.k. ”open chain” övningar där patienten i ett tidigt skede i rehabiliteringen jobbar med enklare rörelsemönster som via progressioner i upplägget övergår i allt mer komplexa rörelsemönster. 

Genom att delta i Holten Institutes 6 olika kurser i MTT (1-nacke, skuldran - huvudvärk, 2 - axel, armbåge och handledssmärtor - dysfunktion i övre extremiteten, 3-thorakala och lumbala ryggsmärtor - isjias, 4 - höft, knä och ankel smärtor - dysfunktion i nedre extremiteten, 5 -Geriatriska patienter och friska äldre, 6 - Tre dagars klinisk och vetenskaplig uppdatering i MTT). Kurserna ger ny kunskap om hur olika patientkategorier kan tränas.
Her får du en overblkk av våra kurs (på svenska) »

Aktuelle Kurs

S V E R I G E
2014

 Umeå - 6-7/2
torsdag och fredag 6-7/2- 2014
Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT)
Kommunikation och fysisk aktivitet som smärtbehandling.
 kursprogram, inbjudan och anmälan


 Umeå - 8-9/2
lördag och söndag 8-9/2 - 2014
Medicinsk träningsterapi för nacke och övre extremitet
 kursprogram, inbjudan och anmälan

 Luleå - 13-14/2
torsdag och fredag 13-14/2 - 2014
Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT)
Kommunikation och fysisk aktivitet som smärtbehandling.
 kursprogram, inbjudan och anmälan

 Luleå - 15-16/2
lördag och söndag 15-16/2 - 2014
Medicinsk träningsterapi för för Rygg och nedre extremitet.
 kursprogram, inbjudan och anmälan.

 Lund - 20-21/3
torsdag och fredag 20-21/3 - 2014
Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT)
Kommunikation och fysisk aktivitet som smärtbehandling.
 kursprogram, inbjudan och anmälan

 Lund - 22-23/3
lördag och söndag 22-23/3- 2014
Medicinsk träningsterapi (MTT) för Rygg och Nedre extremitet.
 kursprogram, inbjudan och anmälan.

 Villa a Tolli, Toskana, Italien - 18-20/9
torsdag, fredag och lördag 18-20/9 - 2014
Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT)
Medicinsk träningsterapi (MTT) för Rygg och Nedre extremitet.
 kursprogram, inbjudan och anmälan

 Göteborg - 22-23/3
torsdag och fredag 20-21/11 - 2014
Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT)
 kursprogram, inbjudan och anmälan (kommer)

Gran Canaria, San Agustin - 24-28/11
måndag till fredag 24/11-28/11 - 2014
Praktisk och vetenskaplig uppdatering I MTT

 kursprogram, inbjudan och anmälan

 Östersund - 4-5/12
torsdag och fredag 4-5/12 - 2014
Kognitiv Rehabiliterings Terapi (KRT)
 kursprogram, inbjudan och anmälan (kommer)

N O R G E  
2014

Rognan torsdag og fredag 6-7 mars 2014
Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT)
Kommunikasjon og fysisk aktivtet som smertebehandling
 kursprogram, innbydelse og påmelding

Rognan
lørdag og søndag 8-9 mars 2014
Medisinsk treningsterapi for nakke og skulderbue smerter - hodepine.
Skulder-, albue og håndleddssmerter - dysfunkjson i øvre ekstremitet
 kursprogram, innbydelse og påmelding

 Villa a Tolli, Toskana, Italien - 18-20/9
torsdag, fredag och lördag 18-20/9 - 2014
5 dagers kurs i klinisk og vitenskapelig oppdatering i
medicinsk träningsterapi (MTT).
 kursprogram, inbydelse og påmelding

Mosjøen
torsdag og fredag 10-11 oktober 2014
Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT)
Kommunikasjon og fysisk aktivtet som smertebehandling
 

Mosjøen lørdag og søndag 12-13 oktober 2014
Medisinsk treningsterapi for nakke og skulderbue smerter - hodepine.
Skulder-, albue og håndleddssmerter - dysfunkjson i øvre ekstremitet
 

Oslo torsdag og fredag 23-24 oktober 2014
Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT)
Kommunikasjon og fysisk aktivtet som smertebehandling
 kursprogram, innbydelse og påmelding (kommer)

Oslo lørdag og søndag 25-26 oktober 2014
Medisinsk treningsterapi for thorakale og lumbale ryggsmerter isjias
Hofte, kne og ankel smerter - dysfunkjson i nedre ekstremitet
 kursprogram, innbydelse og påmelding (kommer)

5 dagers MTT kurs
Gran Canaria, San Agustin
mandag til fredag 24-28/11-2014
Praktisk og vitenskaplig oppdatering i MTT
 kursprogram, inbydelse og påmelding


 


 

Holten Institute AB


Adress
Box 6038
SE 181 06 Lidingö
Sweden

Telefon mobil
+46(0)7073#44102

Telefax:
+46 8 731# 70 55

E-post:
info@holteninstitute.com

©Copyright 2014. Holten Institute AB